Agrofos Eesti OÜ jätkuvalt müüb rapsikooki.

Agrofos Eesti OÜ jätkuvalt müüb rapsikooki. Kuumpress, proteiinirikkas 38-40%, 1000 kg big bag'id.